Hesabo background

درباره حسابو

تغییر فرهنگ پرداخت حقوق نیروی کار از ماهانه به روزانه

حسابو خدماتی جدید در روند پرداخت حقوق ها است. کارمندان و کارکنان هر شرکت بعد از قرارداد کارفرما با حسابو می‌توانند به کمک این اپلیکیشن هر زمان که مایل باشند حقوق خود را برداشت کرده و به حساب خود واریز کنند. با حسابو دیگر نیازی به صبر کردن تا انتهای ماه برای دریافت حقوق نیست. هر کارمند در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌تواند حقوق خود را پیش از سررسید پرداخت حقوق ها برداشت کند و آن را طبق خواست خود استفاده نماید.

آمار های قابل توجه کارمندان

عوامل زیادی را می‌توان در به‌وجود آمدن دغدغه‌های ذهنی، عدم سلامت مالی کارمندان برشمرد. ما با نظرسنجی از یک جامعه آماری 800 نفره به اطلاعات زیر دست پیدا کرده‌ایم:

77%

از کارمندان  حداقل یک بار از همکار خود پول قرض گرفته‌اند.

23%

از کارمندان مایلند در مجموعه‌ای کار کنند که اولویت مجموعه، رفاه مالی کارمندان باشد.

32%

از کارمندان برای حضور در محل کار حداقل یک بار مشکل پرداخت کرایه داشته‌اند.

75%

از کارمندان به دلیل استرس‌های مالی درگیری ذهنی شدید دارند.

43%

کارمندان احساس خوبی بابت گرفتن مساعده از کارفرما ندارند.

65%

کارمندان در بین ماه توانایی پرداخت هزینه‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را هم ندارند.

1

بستن قرارداد

بستن قرارداد بین حسابو و شرکت، شروع مسیر رسیدن به سلامت مالی و کاهش دغدغه‌های مالی‌ست. بعد از قرارداد و توافق، اعتباری از طریق شرکت مشخص شده و از جانب حسابو این اعتبار به شرکت اختصاص داده می‌شود.

Hesabo Benefits
2

تعیین حقوق روزانه

با توجه به حقوق پرداختی کارفرما به کارمند، میزان حقوق روزانه مشخص شده و به هر کارمند اعتبار حقوق روزانه خود تخصیص داده می‌شود.

Hesabo Benefits
3

شارژ کیف پول حسابو

هر کارمند در روز، اعتباری معادل حقوق روزانه خود را در کیف پول اپلیکیشن حسابو دریافت کرده و از امکان برداشت حقوق خود به صورت روزانه بهره‌مند می‌شود.

Hesabo Benefits
4

تسویه ماهانه

در پایان ماه و هم زمان با روز تعیین شده برای پرداخت حقوق، برداشتی کارمند از حقوق وی کسر شده و از طرف شرکت، به حسابو پرداخت می‌شود.

Hesabo Benefits
5

برداشت حقوق روزانه از حسابو

در هر مقطع زمانی از شبانه‌روز که کارمندان تمایل به برداشت حقوق را داشته باشند، می‌توانند از طریق اپلیکیشن حسابو مبلغ مدنظر خود را بدون معطلی، دریافت کنند.

Hesabo Benefits
\
hesabo
hesabo
hesabo
hesabo
hesabo
hesabo
hesabo
hesabo

کنترل حقوق در دستان توست

با امکان برداشت روزانه حقوق توسط حسابو، علاوه بر کنترل حقوق و هزینه‌ها، سلامت مالی را هم به‌دست بیاور